قابل توجه داوطلبان ورود به حوزه های علمیه سراسر کشور
دفترچه سؤالات آزمون ورودی حوزه های علمیه سراسر کشور در سال تحصیلی 1390-1391 هجری شمسی را در صورت تمایل دریافت نموده و دانلود فرمایید

سؤالات...