برای درس تفسیر پایه 9 کتاب المیزان ، جلد 13 ، سوره مبارکه اسراء با چهل ساعت درسی برای تدریس مقرّر شده است یک برگه از امتحانات مرکز مدیریت حوزه از درس تفسیر پایه نهم بصورت PDF آماده شده است برای...