با سلام با توجه با اینکه فرمت فایل ها pdf است وقابلیت چاپ ندارد میخواستم اجازه بگیرم از فایل ها چاپ بگیرم برای استفاده شخصی واز انها استفاده کنم .