سؤالات امتحان کتبی ورود به حوزه های علمیه سراسر کشور ( که در مرحله قبل از مصاحبه شفاهی حضوری قرار دارد ) برای فارغ التحصیلان دبیرستانی (دیپلم) در سال تحصیلی 1384 - 1385 هجری خورشیدی در پایین همین...