دفترچه سؤالات آزمون ورودی حوزه علمیه در سراسر کشور برای سال تحصیلی 1385-1386 هجری شمسی برای داوطلبان دیپلم دبیرستانی را در صورت تمایل دانلود فرمایید.
این آزمون در آن سال بصورت سراسری توسط معاونت...