کدنویسی HTML وب سایت می بایست بر پایه تگ DIV پیاده سازی شده باشد و از تگ TABLE برای صفحه بندی استفاده نگردد.
تگ TABLE فقط می بایست برای داده های جدولی مورد استفاده قرار بگیرد.

لوازم یدکی مگان ...