در پایه‌های نهم و دهم تحصیلی حوزه‌های علميّه سراسر کشور برای درس تفسير ، متن عربی جلد سیزدهم تفسیر المیزان در نظرگرفته شده است که جلد سیزدهم تفسیر المیزان شامل تفسیر سوره مبارکه اسراء و تفسیر سوره مبارکه کهف می‌باشد. و تمام سوره اسراء برای تدریس در پایه نهم در نظر گرفته شده است که تعداد ساعات تدریس در نظر گرفته شده برای این درس چهل ساعت می‌باشد. همچنین در همین جلد سیزدهم تفسیر المیزان تمام سوره مبارکه کهف موجود می‌باشد که تمام تفسیر سوره مبارکه کهف در پایه دهم تحصیلی حوزه‌های علميّه سراسر کشور برای درس تفسير در نظر گرفته شده است یعنی، در متن عربی جلد سیزدهم تفسیر المیزان تفسیر سوره مبارکه کهف برای تدریس در پایه دهم حوزه در نظر گرفته شده است که تعداد ساعات تدریس در نظر گرفته شده برای این درس شصت ساعت می‌باشد.
بطور خلاصه متن درسی تفسیر پایه نهم حوزه تفسیر تمام سوره اسراء موجود در جلد 13 المیزان است.
و متن درسی تفسیر پایه 10 حوزه متن کامل تمام سوره کهف موجود در جلد 13 تفسیر المیزان است.
در صورت تمایل می‌توانید ترجمه فارسی متن کامل تفسیر سوره‌های اسراء و کهف یعنی ترجمه فارسی کل جلد سیزدهم تفسیر المیزان را بصورت فایل zip با حجم 487 کیلوبایت دریافت دارید

برای دانلود این فایل روی این لینک کلیک نمایید