دریافت اسلایدشهادت آباین پاورپوینت نیزبادستکاری وگذاشتن آیات وروایات برای کلاسداری بسیار مفید میباشد البته اگرشما این اسلاید راببینید متوجه به فلسفه بسیاری ازدستورات اسلام خواهید شد .


http://zohoor.40s.ir/blog/show/دریاف...دت-آب.html