لیست کامل نام اساتید به همراه موضوع و ساعت دروس خارج فقه در حوزه علمیه قم

http://ijtihad.ir/Lessons.aspx?sid=1